Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

När kommer regeringens krisstöd till landets länsmuseer?

maj 14, 2020

Regeringen presenterade idag ett ekonomiskt stödpaket på 319 miljoner kronor till statliga kulturinstitutioner som drabbats av pandemin. Länsmuseerna är missnöjda och undrar när staten ska ta ansvar för den regionala kulturens svåra ekonomiska situation.

– Det är förstås välkommet att regeringen ger kompensation till de statliga museerna. Men återigen lämnas den regionala kulturen helt och hållet utanför. Vi omfattades inte heller av regeringens tidigare stöd på 500 miljoner. Våra museer står inför uppsägningar på cirka 100 personer. Håller corona-pandemin i sig till årsskiftet kommer vi dessutom att ha tappat tre miljoner besökare. Staten måste ta sitt ansvar för att det ska finnas regionala museer även efter pandemin, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd. Länsmuseerna framförde detta även direkt i ett möte med kulturdepartementets statssekreterare idag.

Sveriges 24 länsmuseer hade det ekonomiskt besvärligt redan innan pandemin. Inför 2020 planerade var tredje museum att varsla personal under året. På tio år har länsmuseerna gått från att ha 1 900 anställda tillsammans till att nu vara 1 600. Skälet till detta är i huvudsak att statens uppräkning av de åriga anslagen har varit mycket låga. Nu är prognosen att ytterligare 100 anställda riskerar att sägas upp på grund av corona om inte huvudmännen, regionerna och staten tar sitt ansvar.

– Många länsmuseer står inför en brakförlust. Håller besökssiffrorna i sig så kommer länsmuseerna att tappa 75 procent av besökarna, säger Jonas Hellberg. Länsmuseerna har cirka 4 miljoner årliga besökare. Står sig april månads besökssiffror året ut handlar det om ett totalt tapp på omkring 3 miljoner besökare som i sig leder till stora intäktsbortfall.

– Regionerna och regeringen måste ta sitt ansvar. Länsmuseerna måste skyndsamt ges ett ekonomiskt stöd för att överleva pandemin. Jag menar att själva grunden för ett levande kulturarvet i hela landet annars är hotat, säger Jonas Hellberg.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.