Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Program höstmötet

okt 15, 2021

Varmt välkomna till höstmötet 2021! Temat är Kulturarvspolitik för framtiden och mötet går av stapeln på Kulturkvarteret i Kristianstad. Lars Mogensen, journalist och programledare i Sveriges Radio modererar och bland föredragshållarna återfinns bl.a. Lawen Redar, Kulturutskottet (S), Christer Nylander Kulturutskottet (C), Mats Granér myndighetschef Myndigheten för Kulturanalys, Joakim Malmström riksantikvarie Riksantikvarieämbetet, Linda Zachrisson, ansvarig utredare för Återstart för kulturen m.fl.

PROGRAM HÖSTMÖTE 2021

Höstmötet sker i samverkan med Regionmuseet Skåne, Kristianstad kommun samt Region Skåne

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.