Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Rapport från höstmötet i Nyköping

aug 26, 2019

Det blev ett mycket lyckat och välbesökt höstmöte i Nyköping. Se referat samt några av presentationerna nedan. Vid mötet presenterades också Linda Lundberg som kommer att arbeta som generalsekreteraree för samarbetsrådet. Hon kommer närmast från Världskulturmuseet i Göteborg. Vi hälsar henne varmt välkommen som samarbetsrådets förste generalsekreterare.

Sophia L Museerna i den nationella kulturpolitiken 191022

Sverker KA19 Länsmuseerna okt 2019

Eric Framtidsspaning lansmuseern as höstmöte 23 oktober 2019

 

 

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.