Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Sista chansen att anmäla sig till länsmuseernas webbinarium!

okt 16, 2020

Du har väl inte missat att anmäla dig till länsmuseernas webbinarium – Museerna, pandemin & framtiden? Inbjudna gäster är bland annat Helene Öberg, stadssekreterare på Kulturdepartementet, Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet, Christer Nylander, ordförande i Kulturutskottet samt Kasper Holten, VD/Teaterchef för Kungliga Teatern i i Köpenhamn. För hela programmet samt information om anmälan: https://lansmuseerna.se/organisation/hostmote/

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.