Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

SKR: Regionerna har förlorat över 500 miljoner i kulturintäkter

sep 3, 2020

Sveriges kommuner och regioner varnar för att coronapandemin kan få förödande konsekvenser för landets kulturliv. I en beräkning uppskattar de att regionerna kommer att förlora mer 500 miljoner kronor i kulturintäkter under 2020.

– Man behöver säkerställa den kulturella infrastrukturen på längre sikt, säger Katrien Vanhaverbeke på SKR.

https://www.dn.se/kultur/skr-regionerna-har-forlorat-over-500-miljoner-i-kulturintakter/

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.