Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

SKR:s kulturkonferens 2022

maj 17, 2022

Tillsammans med Riksförbundet Sveriges museer, Statens museer för världskultur, Malmö Konstmuseum och GRASCA/Kalmar läns museum så deltar vi på SKR:s kulturkonferens den 14:e juni i Helsingborg. Programpunkten vi deltar med ”Museisektorns betydelse för en hållbar framtid” behandlar hur museisektorn kan bidra till samt främja en hållbar framtid,

Vi kommer att visa på hur vi arbetar med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 samt lyfta hur kulturmiljöer kan vara en resurs i detta arbete. För mer om konferensen samt information om anmälan: https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/skrskulturkonferens2022.58665.html

 

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.