Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Stort behov av renovering bland landets museer

jun 10, 2020

Drygt hälften av landets region- och länsmuseer har akuta renoveringsbehov och upplever svårigheter att leva upp till krav från stat och region, visar Sveriges radios enkät.

Därtill kommer den ekonomiska pressen som ökat under coronapandemin. Enligt en sammanställning från länsmuseerna har den orsakat ett underskott på 70 miljoner och efter diverse stödpaket så kvarstår ett underskott på över 30 miljoner. Lyssna gärna på inslaget där Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd och museichef Jenny Samuelsson, museichef på Västernorrlands museum, blir intervjuade.

 

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.