Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Ulf Dernevik ny generalsekreterare – markerar behovet av tre reformer för kulturministern

nov 24, 2022

Ulf Dernevik blir ny generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd och kommer därmed företräda Sveriges 24 länsmuseer. Ulf Dernevik har lång erfarenhet som politisk sakkunnig på Kulturdepartementet och kommer påbörja sin tjänst den 12 december 2022. Han lanserar nu länsmuseernas agenda för de kommande åren genom att markera behovet av tre reformer: 1) Ökade resurser till kultursamverkansmodellen, 2) Riktad satsning för förvaltning och digitalisering av det regionala kulturarvet, 3) Översyn av museilagen med kravet att varje region ska finansiera ett länsmuseum.

– Jag är mycket stolt över rekryteringen. Ulf Dernevik besitter en unik erfarenhet från Kulturdepartementet och har ett stort kontaktnät bland personer och myndigheter som är viktiga för länsmuseerna att samarbeta med. Ulf har dessutom god erfarenhet av att arbeta strategiskt med kulturarvsfrågor och har en omvittnad god förmåga att brett kunna skapa förtroenden. Med Ulf Dernevik får Sveriges länsmuseer en erfaren och driven person som kommer att kunna företräda våra intressen på bästa möjliga sätt, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

– Jag är enormt glad och hedrad över förtroendet att bli ny generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd. Att skapa goda villkor för landets kulturarv och länsmuseer är en hjärtefråga för mig. Jag är entusiastisk inför uppgiften att med all min kraft och engagemang få bidra till att stärka länsmuseerna – Sveriges största museum – som mer än någon annan institution representerar och tillgängliggör hela landets rika mångfald av kulturarv, kulturmiljöer, konsthantverk och konst, säger Ulf Dernevik.

Ulf Dernevik har lång bakgrund i kulturpolitiken. Åren 2013–2014 arbetade han i riksdagen, där han vid sidan av utbildningsfrågorna också arbetade med kulturpolitiska frågor. År 2014 tillträdde han befattningen som politiskt sakkunnig på Kulturdepartementet, och fanns alltjämt i den rollen fram till slutet av 2021. Under åren 2014–2021 – under de två kulturministrarna Alice Bah Kuhnke och Amanda Lind – var han en drivande kraft i många kulturpolitiska reformer bland annat i framtagandet av kulturarvspropositionen.

Nya krav på kulturministern

Ulf Dernevik presenterar i dag länsmuseernas prioriterade frågor inför mandatperioden till kulturminister Parisa Liljestrand:

En förstärkning av kultursamverkansmodellen

Länsmuseernas ekonomi och verksamheter är hårt ansträngda, särskilt efter pandemin. För att säkra länsmuseernas grundfinansiering och därmed deras verksamhet, måste staten förstärka kultursamverkansmodellen. Även regionerna behöver tillföra mer resurser till sina museer.

En riktad satsning på förvaltning och digitalisering av vårt gemensamma kulturarv

Stora delar av länsmuseernas samlingar är i akut behov av ökat skydd och digitalisering. Återstartsutredningens förslag om en satsning på kulturarvets digitalisering är nödvändig att snabbt genomföra för att kulturarvet ska bli tillgängligt för fler och för att skapa bättre möjligheter för kunskapsuppbyggnad, forskning och lärande.

Översyn och skärpning av museilagen

Den regionala museistrukturen i Sverige måste bevaras och värnas för framtiden. Sveriges länsmuseer kan inte tas för givna. Under pandemin riskerade två länsmuseer att gå i konkurs, och än fler har oroväckande ansträngd ekonomi. Museilagen, som nu har funnits i över fem år, behöver en översyn med sikte på att lagen skärps med kravet att varje region ska finansiera ett regionalt museum.

Ulf kommer att nås på ulf@sverigesstorstamuseum.se och 070-190 00 37 efter den 12/12 2022.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Ulf Dernevik, nytillträdande generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd, 073-929 14 71 Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd, 070-670 05 72

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.