Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Uppvaktning av kulturministern och Riks­antikvarie­ämbetet

nov 25, 2019

Måndag den 25 november 2019 uppvaktade samarbetsrådets Jonas Hellberg, Raymond Pettersson, Olof Hermelin och Susanne Thedeen samt våra nye generalsekreterare Linda Lundberg kulturminister Amanda Lind. Vi förde fram idén ökat stöd till Länsmuseerna för att nå nya målgrupper motsvarande det som staten tidigare satsat på fri entré på ett antal statliga museer, som främst är belägna i Stockholm. Vid träffen med Riksantikvarieämbetet fördes en dialog om EU:s nya programperiod 2021-27 och om möjligheterna för museerna att ta del av dessa medel.
Se inslag från kulturnyheterna  Inslag i tidningen Östra Småland

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.