Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Uppvaktning av SKL:s kultur och fritidsberedning

okt 24, 2019

Länsmuseernas samarbetsråd uppvaktade SKLs beredning för kultur och fritid. På önskelistan från ordföranden Jonas Hellberg och styrelseledamoten Raymond Pettersson stod bland annat: trendbrott gällande grundfinansieringen och nytt statligt bidrag till länsmuseerna som kan användas för fri entré eller för att nå nya målgrupper. Mottagandet och intresset var starkt!

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.