Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Uppvaktningen gav resultat i regleringsbrev

mar 8, 2020

Regeringen har hörsammat Länsmuseerna kritik. Nu får Riksantikvarieämbetet uppdraget av kulturdepartementet och Amanda Lind att utreda de ekonomiska förutsättningarna för de regionala museerna. Uppdraget är också att analysera Länsmuseernas betydelse för kulturen och kulturarvsarbetet. Samarbetsrådet ser detta som en framgång och ska bidra aktivt i arbetet. Viktigt är också att utredningen sedan följs upp med konkreta förbättringar.
Se inslag i SVT

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.