Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

UR Samtiden – Länsmuseerna berättar

dec 4, 2020

Tillsammans med länsmuseerna så producerar nu UR Samtiden en föreläsningsserie från olika länsmuseer runt om i Sverige. Varje länsmuseum har valt ut berättelser som är relevanta för att beskriva något som rör den egna regionen – det kan vara en historisk person, viktiga händelser eller ett avgörande beslut. Först ut är Upplandsmuseet. För mer information kontakta antingen Ola Karlsson redaktör UR Samtiden ola.karlsson@ur.se eller Linda Lundberg generalsekreterare länsmuseerna.

https://urplay.se/serie/220038-ur-samtiden-lansmuseerna-berattar

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.