Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Välkommen till Folk och Kultur 2021

feb 2, 2021

Den 10:e -12:e februari går det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur av stapeln. 2021 genomförs Folk och Kultur som ett digitalt konvent med 140 arrangörer och cirka 150 programpunkter. H.K.H. Kronprinsessan Victoria, är för andra året i rad, Folk och Kulturs officiella beskyddare. Sveriges största museum deltar med två programpunkter ”150 nya år med länsmuseerna” samt ”Länsmuseerna – störst, bäst och samhällsnyttigast?” 

Den 11:e februari kl. 13.00 -13.45 bjuder Sveriges största museum och Föreningen Sveriges landsantikvarier in till ett digitalt samtal med möjlighet att ställa frågor till Gunilla Lagnesjö, Riksantikvarieämbetet gällande deras genomlysning av de regionala museernas förutsättningar. Länk till samtalet:

https://zoom.us/j/93519351376?pwd=S0UzbHlWamh4bDQvdXlweVBvTEJ4Zz09 Meeting ID: 935 1935 1376 Passcode: 342508

Program Folk och Kultur:

https://folkochkultur.se/wp-content/uploads/2021/01/Programblad.pdf

Mer om Folk och Kultur:

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Dessa organisationer är inte bara arrangörer utan deras medlemmar är kanske de viktigaste byggstenarna för tillgång till kultur i hela landet (teatrar, konserter, museer), vilket också den nationella kulturpolitiken syftar till. Folk och Kultur har utvecklats till att bli den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Vad vill vi med Folk och kultur?

Arrangörerna av konventet har ett gemensamt syfte: att hela Sverige ska vara involverade, sedda och representerade samt att de kulturpolitiska målen verkligen följs. Arrangörerna vill också lyfta fram den regionala kulturens betydelse för människor. Det är genom teatrarna, museerna och musiklivet som hela Sverige har tillgång till en kulturell infrastruktur som möjliggör ett öppet och vitalt kulturliv över hela landet.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.