Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Välkomna till samarbetsrådets årsmöte!

mar 8, 2022

Länsmuseernas samarbetsråd hälsar alla sina medlemmar välkomna till Halmstad den 26:e april. Värd för årsmötet är Hallands Konstmuseum och vi kommer att genomföra mötet i deras nyrenoverade museum där inte bara utställningarna bjuder på fantastiska konstupplevelser, utan även lokalerna i sig. Mötet öppnar kl. 09.00 och beräknas vara klart 11.45 och deltagandet kan antingen vara fysiskt eller digitalt.  För mer information om tider, anmälan och upplägg se individuell kallelse.

Årsmötet genomförs i sedvanlig ordning i anslutning till Riksförbundet Sveriges museers Vårmöte.

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.