Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Varmt välkomna till länsmuseernas höstmöte!

sep 6, 2021

Den 19-20 oktober går länsmuseernas höstmöte av stapeln i Kristianstad. Temat för mötet är Kulturarvspolitik för framtiden och dagarna två modereras av Lars Mogensen, journalist och programledare i Sveriges Radio. Ni som deltar kommer kunna ta del av vilka som är de mest aktuella kulturpolitiska frågorna inför valet 2022, både på nationell och regional nivå. Vi kommer även att diskutera vilka de viktigaste frågorna är för länsmuseerna framåt. Bland de inbjudna gästerna återfinns bl.a. Christer Nylander ordförande i Kulturutskottet (C), Aron Emilsson ledamot i Kulturutskottet (SD), Lawen Redar, tredje vice ordförande i Kulturutskottet (S), Magnus Lunderquist ordförande Kulturnämnden Skåne (KD), Mats Granér myndighetschef Myndigheten för Kulturanalys, Joakim Malmström riksantikvarie Riksantikvarieämbetet, Linda Zachrisson, ansvarig utredare för Återstart för kulturen m.fl.

Som vi har längtat efter att träffa er igen!

För mer information kring program och anmälan: https://lansmuseerna.se/organisation/hostmote/ Eventet sker i enlighet med alla rekommendationer och riktlinjer med anledning av pandemin och för de som inte kan vara med på plats så finns det möjlighet att delta digitalt. Höstmötet sker i samverkan med Regionmuseet Skåne, Kristianstad kommun samt Region Skåne.

 

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.