Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Press­meddelanden

Här finner ni de senaste pressmeddelanden från länsmuseernas samarbetsråd. Samarbetsrådets logotyp och bilder får endast användas i projekt där vi ingår som aktiv part, i samband med publicering av våra pressmeddelanden eller efter överenskommelse.

Vid frågor, kontakta vår generalsekreterare eller ordföranden.

Presspaket

  • Vår logotyp
  • Bild på Ulf Dernevik, Generalsekreterare
  • Bild på Jonas Hellberg, Ordförande
Pressmeddelande
När kommer regeringens krisstöd till landets länsmuseer?

När kommer regeringens krisstöd till landets länsm...

Regeringen presenterade idag ett ekonomiskt stödpaket på 319 miljoner kronor till statliga kulturinstitutioner som drabbats av pandemin. Länsmuseerna är missnöjda ...
Läs mer
Pressmeddelande
Ett statligt museum om förintelsen feltänkt

Ett statligt museum om förintelsen feltänkt

Idag lämnade den statliga utredningen om ett museum om Förintelsen sitt förslag till regeringen. Huvudförslaget är att ett museum ska ...
Läs mer
Pressmeddelande
Corona-pandemin drabbar redan hårt ansträngda länsmuseer

Corona-pandemin drabbar redan hårt ansträngda läns...

Flera länsmuseer har stängt, personal har sagts upp och de ekonomiska konsekvenserna av minskade intäkter är redan mycket kännbara. Detta ...
Läs mer
Pressmeddelande
Länsmuseerna välkomnar utredningen om de regionala museernas förutsättningar

Länsmuseerna välkomnar utredningen om de regionala...

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet under 2020 uppdraget att genomlysa förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Genomlysningen ska bland annat innehålla ...
Läs mer