Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Ett statligt museum om förintelsen feltänkt

apr 15, 2020

Idag lämnade den statliga utredningen om ett museum om Förintelsen sitt förslag till regeringen. Huvudförslaget är att ett museum ska inrättas i form av en ny, fristående statlig myndighet. Länsmuseernas samarbetsråd tycker att förslaget är feltänkt.

– Minnet av förintelsen bör hållas levande och uppmärksammas i hela landet. Ett nytt centralt museum i exempelvis Stockholm blir dels mycket kostsamt, dels så riskerar museets viktiga uppdrag att aldrig kunna uppnås. Ska kunskapen om förintelsen öka krävs det utställningar och pedagogiskt museiarbete i hela landet. Länsmuseerna föreslår istället att staten ger ett anslag och uppdraget till landets 24 länsmuseer att bedriva verksamheten. – Vi finns i hela Sverige och har stor vana att arbeta med skoleleverna. Regeringen och riksdagen måste tänka nytt och inte fasta i gamla strukturer och tankebanor, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Jonas Hellberg
Ordförande i länsmuseernas samarbetsråd
070-670 05 72

Linda Lundberg
Generalsekreterare
Länsmuseerna – Sveriges största museum
070-190 00 37

Fakta om Länsmuseerna – Sveriges största museum och länsmuseernas samarbetsråd:

Länsmuseerna förvaltar och tillgängliggör vårt gemensamma kulturarv och bygger ny kunskap om dåtid och nutid för morgondagen. Länsmuseerna stödjer allmänhet och civilsamhälle med råd och stöd i kulturhistoriska frågor. En av verksamhetens främsta målgrupper är barn och skolungdomar.  Tillsammans bildar Länsmuseerna Sveriges största museum och har nästan 4 miljoner besökare varje år. Länsmuseernas samarbetsråd bildades 1954 och företräder 23 regionala museer som finns över hela landet.

 

PM 20200415

Bilder för nerladdning tillhörande pressmeddelande:
Ett statligt museum om förintelsen feltänkt

Samarbetsrådets logotyp och bilder får endast användas i projekt där vi ingår som aktiv part, i samband med publicering av våra pressmeddelanden eller efter överenskommelse. Vid frågor, kontakta vår generalsekreterare eller ordföranden.

Logotyper – Länsmuseerna – Sveriges största museum