Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

En nationell kulturskuld i pandemins spår – effekter av corona i nutid och framtid

En nationell kulturskuld i pandemins spår – effekter av corona i nutid och framtid

Utställningskritik inledde hösten med temanumret ”Effekter av Corona – nutid och framtid”, där de publicerar texter ...
Läs Mer
Kulturrådets fördelning av det det regionala krispaketet är klar

Kulturrådets fördelning av det det regionala krispaketet är klar

Strax före midsommar fick Kulturrådet regeringens uppdrag att fördela 150 miljoner kronor extra till landets regioner ...
Läs Mer
150 miljoner i coronastöd till den regionala kulturen

150 miljoner i coronastöd till den regionala kulturen

Nu har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om mer pengar till kultursektorn – 150 miljoner kronor ...
Läs Mer
Stort behov av renovering bland landets museer

Stort behov av renovering bland landets museer

Drygt hälften av landets region- och länsmuseer har akuta renoveringsbehov och upplever svårigheter att leva upp ...
Läs Mer
Angående behov av statlig hjälp till den regionala kulturen att överleva pandemin

Angående behov av statlig hjälp till den regionala kulturen att överleva pandemin

Bästa Magdalena och Amanda, Corona-pandemin har drabbat den regionala kulturverksamheten i Sverige väldigt hårt. Teatrar, konsertlokaler ...
Läs Mer
När kommer regeringens krisstöd till landets länsmuseer?

När kommer regeringens krisstöd till landets länsmuseer?

Regeringen presenterade idag ett ekonomiskt stödpaket på 319 miljoner kronor till statliga kulturinstitutioner som drabbats av ...
Läs Mer
Corona-pandemin drabbar redan hårt ansträngda länsmuseer

Corona-pandemin drabbar redan hårt ansträngda länsmuseer

Flera länsmuseer har stängt, personal har sagts upp och de ekonomiska konsekvenserna är redan mycket kännbara ...
Läs Mer
Uppvaktningen gav resultat i regleringsbrev

Uppvaktningen gav resultat i regleringsbrev

Regeringen har hörsammat Länsmuseerna kritik ...
Läs Mer
Vi är en del av Folk och Kultur

Vi är en del av Folk och Kultur

Missa inte vårt seminarium på det stora eventet Folk och Kultur! ...
Läs Mer
Uppvaktning av kulturministern och Riks­antikvarie­ämbetet

Uppvaktning av kulturministern och Riks­antikvarie­ämbetet

Måndag den 25 november 2019 uppvaktades kulturminister Amanda Lind ...
Läs Mer
Uppvaktning av SKL:s kultur och fritidsberedning

Uppvaktning av SKL:s kultur och fritidsberedning

Länsmuseernas samarbetsråd uppvaktade SKLs beredning för kultur och fritid ...
Läs Mer
Linda Lundberg - vår generalsekreterare

Linda Lundberg – vår generalsekreterare

Länsmuseernas samarbetsråd har anställt Linda Lundberg som ny generalsekreterare ...
Läs Mer